ПРИХОДИТЕ НА РОДНИТЕ ХОТЕЛИЕРИ ПРЕЗ ЮНИ ДОБЛИЖАВАТ 190 МЛН. ЛЕВА

Четвъртък, 10 Август 2017 18:09 Новини туризъм България

 

Началото на летния сезон е дало силен тласък на приходите от нощувки в българските хотели и други места за настаняване, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). През юни приходите от хотелски нощувки в страната достигат 188 млн. лв., или с 14,9% повече в сравнение със същия месец на миналата година.

Значително по-силно се увеличават приходите от чужди граждани - с 16,4%, докато от български граждани повишението е два пъти по-слабо - с 8,2%.За сравнение, през май приходите бяха в размер на 61,5 млн. лв., което е с 2,8% повече в сравнение с година по-рано, а през април - 44,2 млн. лв. (близо 17% ръст на годишна база).

 

Повишение се отчита и при всички други показатели, които НСИ следи - общ брой нощувки, брой пренощували лица, заетост на леглата и обекти за настаняване.Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни е 3,889 млн., или с 8,5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10,5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 67% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23,6% от нощувките на чужди граждани и 29,6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9,4 и 42,3%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 9,8% в сравнение с юни 2016 г. и достига близо 927 хил., като е регистрирано увеличение с 14,3% при чужденците и с 3,4% при българите. Българските граждани са близо 364 хил. и са реализирали средно по 2,4 нощувки. Чуждите граждани са 563 хил. и са реализирали над два пъти по-дълъг престой в хотелите - средно 5,3 нощувки.Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни е 45,2%, като се увеличава с 0,4 процентни пункта в сравнение с юни 2016 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 60,7%.През месеца в страната са функционирали 2 771 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 129 хил., а на леглата - близо 295 хиляди. На годишна база общият брой на местата за настаняване се увеличава с 0,5%, а на леглата в тях - с 5,5%.